Esiintymissopimukset – mihin niitä tarvitaan?

Kun puhelimeen kilahtaa keikkatiedustelu, käsi alkaa heti hamuilla kohti kalenteria aikataulujen tarkistusta varten. Mikäli keikan ajankohta sopii, keskustelu soljuu luontevasti kohti tarkempia yksityiskohtia: mitä soitetaan, milloin mahdollisesti harjoitellaan ja mitä esiintymisestä maksetaan. Vaikka juridisessa mielessä myös suulliset sopimukset ovat päteviä ja sitovia, mahdollisessa ristiriitatilanteessa niitä on hankala näyttää toteen. Siksi sopimukset kannattaa aina tehdä kirjallisesti.

Sopimusten sorvaaminen saattaa tuntua vieraalta ja vaikealta, mutta niiden työstäminen helpottuu, kun keskittyy ajattelemaan sopimusten tarkoitusta: kirjataan ylös, mitä on sovittu, ja ehkäistään näin ennalta mahdollisia väärinymmärrystilanteita. Otetaan käytännön esimerkiksi esiintymissopimus.

Esiintymissopimuksen sisällöstä

Esiintymissopimuksessa sovitaan yksinkertaisimmillaan, missä ja milloin esiinnytään, mitä soitetaan ja paljonko siitä maksetaan. Tämän ”ytimen” lisäksi sopimukseen kannattaa kuitenkin lisätä tarkentavia ja ennakoivia sopimuskohtia esimerkiksi siitä, kuka maksaa mahdollisen matkustamisen ja yöpymisen, maksetaanko esiintymispalkkio verokortilla vai laskutetaanko se ja maksetaanko palkkio heti esiintymisen jälkeen vai esimerkiksi vasta kuukauden päästä.

Hieman monimutkaisempia sopimuskohtia ovat ne, joissa määritellään, millä perusteella esiintymisen saa perua ja kuka korvaa mahdolliset esiintymistilanteessa tapahtuvat vahingot tai onnettomuudet. Vaikka esiintymissopimukseen voidaankin kirjata kohtia salassapitovelvollisuudesta aina catering-banaanien merkkiin saakka, on kuitenkin järkevää miettiä, mitkä asiat ovat keskeisiä ja olennaisia juuri tähän esiintymiseen liittyen.

Erityishuomio tallenteissa ja striimeissä

Viime aikoina yleistyneet tallennetut ja striimatut konsertit ovat nostaneet niihin liittyvät sopimuskohdat entistä tärkeämmiksi. Striimien osalta sopimuksessa kannattaa määritellä ainakin se, onko kyseessä kertaluonteinen livestream vai jääkö konsertti yleisön nähtäville myös live-esityksen jälkeen. Mikäli jää, sopimuksessa on syytä tarkentaa, kuinka kauan esitys on nähtävillä, millä alustalla ja onko kyseessä veloitukseton vai maksullinen katseluoikeus.

Mikäli esiintyminen tallennetaan, sopimukseen kannattaa kirjata, kuka saa käyttää tallennetta ja miten: jääkö se vain järjestäjän arkistokappaleeksi, vai onko tallenne tarkoitus näyttää yleisölle vielä myöhemmässä vaiheessa. Yllättävän tärkeäksi seikaksi saattaa muodostua kielto myydä tai luovuttaa tallenne kolmansille osapuolille: näin estetään tallenteen jälleenmyynti esimerkiksi mainoksen taustaksi tai julkiseen ilmaiseen levitykseen.

Kun kaikki tämä on selvää, on syytä sopia myös tallenteen tai striimin korvauksesta: sisältyykö se esiintymispalkkioon vai maksetaanko siitä erillinen korvaus. Hinnan määrittämiseen voit käyttää Muusikkojen liiton suositusta.

Less is more

Tuntuuko kaiken muistaminen liian hankalalta ja monimutkaiselta? Ei hätää: tekemällä yhden kattavan esiintymissopimuksen saat samalla kätevän sopimuspohjan, jota voit pienillä muokkauksilla hyödyntää muistakin esiintymisistä sopiessasi.

– Sanna Nyyssölä

Ps. Voit räätälöidä oman sopimuksesi käyttämällä pohjana esimerkiksi Suomen ohjelmatoimistot ja agentit ry:n yleisiä toimitusehtoja.