Biografia on muusikon käyntikortti

Biografia – tuo muusikkouden kirjallinen inkarnaatio – voi nykyisessä kuvavirtakeskeisessä maailmassa tuntua muinaisjäänteeltä. Kuitenkin biografia on edelleen informatiivisuudessaan ja muuntautumiskyvyssään vertaansa vailla: nettisivuilla pidempi ja tarinallisempi teksti on käyttökelpoisempi kuin esimerkiksi sosiaalisen median alustoilla, ja levynkanteen tuleva biografia saattaa painotukseltaan erota paljonkin konsertin käsiohjelmaan päätyvästä versiosta.

Pyri konkretiaan ja aitouteen

Onnistuneesta biografiasta hahmottaa nopeasti olennaisen. Musiikkigenrestä riippuen tekstin rakenne, muoto ja sisältö saattavat hieman vaihdella, mutta tekstistä pitäisi olla vaivatta hahmotettavissa ainakin artistin merkittävimmät saavutukset, kuten kiertueet tai menestyneet julkaisut, sekä olennaisimmat yhteistyökuviot. Tulevat konsertit ja työn alla olevat projektit on myös hyvä mainita, ja koko tekstin kriittinen silmäily ja päivittäminen esimerkiksi vuoden välein pitää biografian mukavasti ajan tasalla.

Tarinallistaminen lisää biografian luettavuutta ja mieleenpainuvuutta: esimerkiksi persoonallisesti kirjoitettu artistin tai bändin historian pääpiirteiden kuvaaminen elävöittää biografiaa ja tuo sen lähemmäksi lukijaa. Liikaan improvisointiin tai maalailuun ei kuitenkaan kannata sortua, vaan biografiassa on hyvä pitäytyä faktoissa: tarkoituksena on antaa totuudenmukaista tietoa lukijalle.

Tiivistä, kiteytä, kirjoita uudelleen

Kun lopulta olet tyytyväinen kirjoittamaasi biografiaan, jätä se lepäämään muutamaksi päiväksi. Palaa sen jälkeen tekstin pariin ja muokkaa sitä: pohdi mitä kohtia voisi tiivistää, ja mihin kohtaan löytäisi vielä osuvamman termin tai ilmaisun. Biografian voi myös luetuttaa kaverilla tai jollain muulla taitavalla kynäilijällä ja saada näin ulkopuolisen näkemyksen tekstiin. Joskus koko biografian uudelleen kirjoittaminen auttaa olennaisen löytämisessä ja kirkastaa myös sen ydinajatuksen, jonka haluat lukijalle välittää. Ja on biografian työstämisestä myös synergiaetua: oman uran ja saavutusten pohdintaan rauhassa käytetty aika auttaa puhumaan niistä luontevasti esimerkiksi haastatteluissa tai kiteyttämään ne nasevasti vaikka apurahahakemukseen.

-Sanna Nyyssölä